Nyaste produkt
bok4.jpg

Ordet är nära dig

Pris:10.00EUR
Antal besök:
Idag: 4Totalt: 20177

Ordet är nära dig

Böcker

Pris:10.00EUR

ISBN 978-952-67134-2-7

Författare: Britta Överholm, Förlag: Kabri, 154 sidor, storlek 110x180.

Gud har gett oss sitt ord för att vi skall använda det. Vi möter alla olika situationer i livet där vi behöver använda oss av Guds ord för att övervinna omständigheter. Det kan uppstå problem inom relationer, hälsa, ekonomi o.s.v. men i Guds kraft och genom att uttala hans ord kan vi få seger över detta.

Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta.
Rom. 10:8 (Bibel 2000)