Nyaste produkt
bok4.jpg

Ordet är nära dig

Pris:10.00EUR
Antal besök:
Idag: 4Totalt: 20177

Var Dags Ord

Böcker

Pris:10.00EUR

ISBN 978-952-67134-0-3

Författare: Britta Överholm, Förlag: Kabri, 370 sidor, storlek B5 (175x250)

Den här boken är en sammanfattning av Bibeln, med valda bibelcitat. Du läser dag för dag korta sammanfattningar enligt en bibelläsningsplan. Bibeln läses igenom under ett år, något från Gamla testamentet och något från Nya testamentet, plus att något från Psaltaren, Ordspråksboken och evangelierna läses två gånger.

När vi läser efter bibelläsningsplanen finner vi händelserna i Gamla testamentet i den ordning som de verkligen inträffade. Alla kapitelhämtningar finns angivna överst. Du kan naturligtvis också läsa Vardagsord som en vanlig bok, eller så att du här hämtar manna för dagen.